top of page

Klachten

 • Waar mensen samenwerken, kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Graag laat ik je weten dat ik met goede intenties mijn werk doe en met zorg probeer de relatie tussen jou als cliënt of als ouders van de cliënt, goed te onderhouden. 

 • In Nederland bestaat de Wkkgz, de wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. Hieronder geef ik aan wat dat in de praktijk concreet betekent. 

 1. Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling, dan hoor ik dat graag. We kunnen dan kijken hoe ik je beter van dienst kan zijn.

 2. Mochten we er niet uitkomen en mocht het toch zo zijn dat je een klacht wilt indienen, dan is het goed te weten dat ik aangesloten ben bij de VIV. (www.vivnederland.nl) Zij hebben een klachtencommissie waar je jouw klacht kenbaar kunt maken. De beroepsvereniging is te bereiken via info@vivnederland.nl of via 035- 69 54 105  Het klachtenformulier dat je daarvoor kunt gebruiken vind je hierDe klachtenfunctionaris wordt toegewezen via de Camcoop.

 3. Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure in een schema, mocht je vragen hebben over de procedure, dan hoor ik het graag. 

 • Alle therapeuten aangesloten bij de beroepsvereniging VIV Nederland zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en werken volgens Algemene Leveringsvoorwaarden.

 • Indien de cliënt zich in de praktijk van de therapeut bevindt en er doet zich een voor de cliënt levensbedreigende situatie voor, mag van de therapeut verwacht worden, dat die handelt naar bevindt van zaken en de daarvoor benodigde kennis en kunde inschakelt om de situatie af te wenden.

 • Meldcode huiselijk geweld: Per 1 januari 2019 is er een wettelijke verplichting voor beroepskrachten in het onderwijs en de zorg om te werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • Als er signalen zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling, zal ik handelen volgens de meldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is, doorloop ik de volgende stappen.

 • Stap 1: In kaart brengen van signalen.

 • Stap 2: Overleggen met een collega (eventueel Veilig Thuis raadplegen van of een deskundige op het gebied van letselduiding).

 • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n). Met name het aangaan van het gesprek met het kind, vind ik daarbij belangrijk.

 • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel zal ik Veilig Thuis raadplegen.

 • Stap 5: Beslissen over melden en/of hulp organiseren. Dat wil zeggen, ook als er hulp georganiseerd wordt door een andere instantie dan Soepel Leren, kan ik mijn begeleiding aan blijven bieden als dat wenselijk is.

Huiselijk geweld

Hier vind je veel van de informatie in handige pfd-bestanden.  
Om zo uit te printen of door te sturen. 
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Licentie geschillencommissie

Licentie geschillencommissie

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Reflexintegratie

Reflexintegratie

gratis e-brochure

Goed kijken bij lezen

Goed kijken bij lezen

gratis e-brochure

Reflexen en Zwemmen

Reflexen en Zwemmen

gratis e-brochure

10 balspelletjes

10 balspelletjes

gratis download

Tafels Bewegend leren

Tafels Bewegend leren

gratis download

Themamail archief

Themamail archief

link naar archief

bottom of page